Voorwaarden

Als je speelgoed wilt komen uitzoeken met je kind vragen wij je een geldige Stadspas (voorheen Regelrecht strippenkaart), je geldige voedselbankpasje of je verwijsbrief mee te nemen en een identiteitsbewijs.


Mocht je niet (meer) beschikken over de Stadspas dan vragen wij je de brief van de gemeente met de code voor de Stadspas regeling en/of Kidskaart mee te nemen. Ook kun je je laatste uitkeringsstrookje mee te nemen.


Denk je wel in aanmerking te komen voor de Stadspas maar heb je deze niet aangevraagd of ontvangen? Kijk dan op www.apeldoorn.nl/regelrecht.


Wij registreren je gegevens voor administratieve doeleinden en zullen deze niet aan derden ter beschikking stellen. Bovendien tekenen de vrijwilligers van “De Schatkist” een geheimhoudingsverklaring en spreken zij niet over de bezoekers.


Jullie privacy vinden wij erg belangrijk. Wij zullen jullie gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen via info@speelgoedbankapeldoorn.nl. Klik hier voor de privacyverklaring.


De Speelgoedbank is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. Om teleurstelling te voorkomen willen we hierbij aangeven dat het aanbod van speelgoed in onze Schatkist voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar niet ruim is. Voor deze leeftijd krijgen wij minder speelgoed binnen.


Let op

Het speelgoed in onze winkel verkrijgen wij door inzameling. Wij streven er naar om goed en compleet (gebruikt) speelgoed aan te bieden. Je neemt onder eigen verantwoording het speelgoed dat je kind heeft uitgezocht mee. Dit betekent ook dat het je eigen verantwoording is dat je kind er mee speelt en dat “De Schatkist” op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade die ontstaat door het gebruik van door ons uitgegeven speelgoed. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico, het speelgoed valt niet onder een garantie. Wij vragen je dan ook bij een eerste bezoek onze huisregels hierover te ondertekenen.