Voorwaarden

Als u speelgoed wilt komen uitzoeken met uw kind vragen wij u een geldige Stadspas (voorheen Regelrecht strippenkaart), uw geldige voedselbankpasje of uw verwijsbrief mee te nemen en een identiteitsbewijs.


Mocht u niet (meer) beschikken over de Stadspas dan vragen wij u de brief van de gemeente met de code voor de RegelRecht regeling en/of Kidskaart mee te nemen. Ook kunt u uw laatste uitkeringsstrookje mee te nemen.


Denkt u wel in aanmerking te komen voor de RegelRecht regeling maar heeft u deze niet  aangevraagd of ontvangen? Kijk dan op www.apeldoorn.nl/regelrecht.


Wij registreren uw gegevens voor administratieve doeleinden en zullen deze niet aan derden ter beschikking stellen. Bovendien tekenen de vrijwilligers van “De Schatkist” een geheimhoudingsverklaring en spreken zij niet over de bezoekers.


Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen via info@speelgoedbankapeldoorn.nl. Klik hier voor de privacyverklaring.


De Speelgoedbank is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. Om teleurstelling te voorkomen willen we hierbij aangeven dat het aanbod van speelgoed in onze Schatkist voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar niet ruim is. Voor deze leeftijd krijgen wij minder speelgoed binnen.


Let op

Het speelgoed in onze winkel verkrijgen wij door inzameling. Wij streven er naar om goed en compleet (gebruikt) speelgoed aan te bieden. U neemt onder eigen verantwoording het speelgoed dat uw kind heeft uitgezocht mee. Dit betekent ook dat het uw eigen verantwoording is dat uw kind er mee speelt en dat “De Schatkist”op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade die ontstaat door het gebruik van door ons uitgegeven speelgoed. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico, het speelgoed valt niet onder een garantie. Wij vragen u dan ook bij een eerste bezoek onze huisregels hierover te ondertekenen.