Stichting en bestuur

De eerste plannen voor Stichting Speelgoedbank Apeldoorn “de Schatkist” zijn gemaakt in mei 2012 en de stichting is officieel opgericht op 15 augustus 2012.


Onze missie

Speelgoedbank Apeldoorn zamelt speelgoed en kinderboeken in. Wij stellen dit gratis beschikbaar aan gezinnen met kinderen in de gemeente Apeldoorn en directe omgeving die in een lage sociaal-economische status verkeren. Nadruk ligt op recycling en duurzaamheid! Wij zorgen ervoor dat speelgoed en boeken een tweede leven krijgen!


Onze visie

Wij zijn van mening dat elk kind recht heeft op speelgoed en kinderboeken. Speelgoed is belangrijk voor kinderen. Ze leren erdoor te spelen, delen, hun fijne motoriek te ontwikkelen en mee te doen met hun leeftijdsgenoten.

Wij willen dit realiseren door hergebruik van goed speelgoed en kinderboeken. Hierbij willen we particulieren, bedrijven en fondsen betrekken en motiveren om zowel materiële, immateriële als financiële steun hieraan te geven.


Op dit moment zijn wij met vijf bestuursleden en circa 20 vrijwilligers actief.

  • Angela Burgering - voorzitter
  • Monique Tromp - secretaris
  • Sylvia Klein Swormink - penningmeester
  • Daniëlle Adelerhof - algemeen bestuurslid
  • Agnes Veeneman - algemeen bestuurslid


Lees hier ons beleidsplan.


Lees hier onze laatste jaarrekening.