Verwijzers

Misschien komt u door het uitoefenen van uw beroep mensen tegen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed voor hun kinderen in het gezin aan te kunnen schaffen. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Speelgoedbank.


Als u een hulpverlener bent, kunt u bij ons een verwijsbrief aanvragen voor uw cliënt. U geeft aan om wie het gaat en u ondertekent de brief. De doorverwijzing geeft u mee aan de cliënt en wij voegen deze toe aan het inschrijfformulier in onze administratie.


De cliënt moet zich bij de Speelgoedbank kunnen legitimeren. Op deze manier hopen wij te realiseren dat het speelgoed bij de juiste doelgroep terecht komt.


De Speelgoedbank accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als verwijzers:
•    Schuldhulpverlening / Stadsbank
•    Maatschappelijk werk
•    Centrum voor Jeugd en Gezin
•    Schooldirectie, intern begeleider, schoolarts of school maatschappelijk werk
•    Jeugdzorg
•    Vluchtelingenwerk
•    Sociale dienst
•    Vrijwilligersorganisatie De Kap
•    Welzijnsinstelling Stimenz.


Klik hier voor het aanvragen van een verwijsbrief.