Verwijzers

Misschien kom je door het uitoefenen van je beroep mensen tegen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed voor hun kinderen in het gezin aan te kunnen schaffen. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Speelgoedbank.


Als je een hulpverlener bent, kun je bij ons een verwijsbrief aanvragen voor jouw cliënt. Je geeft aan om wie het gaat en je ondertekent de brief. De doorverwijzing geef je mee aan de cliënt en wij voegen deze toe aan het inschrijfformulier in onze administratie.


De cliënt moet zich bij de Speelgoedbank kunnen legitimeren. Op deze manier hopen wij te realiseren dat het speelgoed bij de juiste doelgroep terecht komt.


De Speelgoedbank accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als verwijzers:
•    Schuldhulpverlening / Stadsbank
•    Maatschappelijk werk
•    Centrum voor Jeugd en Gezin
•    Schooldirectie, intern begeleider, schoolarts of school maatschappelijk werk
•    Jeugdzorg
•    Vluchtelingenwerk
•    Sociale dienst
•    Vrijwilligersorganisatie De Kap
•    Welzijnsinstelling Stimenz


Klik hier voor het aanvragen van een verwijsbrief.