Ik wil geld doneren

Heb je geen speelgoed maar wil je wel helpen? Dan kun je ook financieel steunen. Wij kunnen je gift goed gebruiken!


Je kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Door direct een financieel steuntje in de rug te geven.
  • Door geld over te maken op onze bankrekening NL21 RABO 0140851437 (Rabobank) ten name van Stichting Speelgoedbank Apeldoorn.
  • Door Schatbewaarder te worden. Schatbewaarders dragen de Speelgoedbank een warm hart toe en doneren jaarlijks € 75,-. Lees hier meer.


Met deze gelden zullen we onze vaste kosten (huur locatie, verzekeringen etc.) betalen en, indien mogelijk, ook nieuw speelgoed aanschaffen voor de leeftijdsgroepen waarin we niet goed zijn voorzien met gebruikt speelgoed.


Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), en daarmee ook jouw bijdrage aan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn, zijn (deels) aftrekbaar en zodoende gunstig voor de belastingen.


Wellicht ten overvloede maar gelden die wij ontvangen zullen uiteraard volledig ten gunste van “De Schatkist” worden gebruikt.